Najczęstsze pytania studentów pierwszego roku

USOSWEB

W jaki sposób mogę zalogować się na konto studenckie USOSweb?
Logowanie odbywa się poprzez podanie numeru PESEL (login) oraz hasła, które jest dokładnie takie samo, jakie stosuje się na stronie rekrutacji UAM. USOSWEB znajduje się tutaj.
Gdzie znajduje się informacja o moim numerze albumu/indeksu?
Zakładki Mój USOSweb → Informacje o użytkowniku (okienko po prawej stronie) → Numer albumu.
Gdzie znajdują się informacje o opłacie za legitymację?
Zakładki Dla studentów → Płatności FK → Należności nierozliczone
Zapłaciłem za legitymację ale nie zaksięgowano opłaty. Ile to potrwa?
Zaksięgowanie opłaty może zająć kilka lub kilkanaście dni, gdyż wymaga ludzkiej interwencji. Jeśli wpłacono pieniądze, można być spokojnym.
Jaki jest mój mail studencki?
Zakładki Mój USOSweb → Informacje o użytkowniku (okienko po prawej stronie) → Moja strona profilowa

Poczta studencka

W jaki sposób mogę zalogować się na pocztę studencką?
Logowanie odbywa się tutaj, poprzez podanie jako login maila studenckiego, a jako hasła – hasła, które stosuje się do logowania na stronę rekrutacji oraz na konto USOSweb.
Czy po zalogowaniu, mogę pobrać pakiet Office?
Tak, studenci Wydziału Matematyki i Informatyki mogą pobrać pakiet Office, w skład którego wchodzą aplikacje takie jak: Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Notepad i Teams.
Po zalogowaniu się na konto, w prawym górnym rogu dostępna jest opcja Zainstaluj pakiet Office → Aplikacje usługi Office 365.
Pakiet Office możesz zainstalować na maksymalnie 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach oraz 5 smartfonach.
W jaki sposób przekierować maile z konta studenckiego na pocztę, z której częściej korzystam?
Zakładki Outlook (pasek po lewej stronie) → Ustawienia (prawy górny róg) → Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook → Poczta → Przesyłanie dalej → Włącz przesyłanie dalej
W tym miejscu należy podać adres e-mail, na który mają być przesyłane wiadomości z konta studenckiego.
Dodatkowo, opcja Zachowuj kopię wiadomości przesłanych danej pozwoli na zatrzymanie wiadomości przychodzących na koncie studenckim. Warto tę opcję włączyć, ponieważ kiedy usuniesz jakąś wiadomość z prywatnego konta, będziesz mogła/mógł jeszcze do niej powrócić na koncie studenckim.

Plan zajęć

Czy studenci pierwszego roku studiów I stopnia układają sami plan?
Nie, studenci pierwszego roku studiów I stopnia dostają z góry ustalony plan przez pracowników BOSa, który otrzymują podczas Dnia Studenta I roku.

Dopiero studenci wyższych lat studiów stacjonarnych mają możliwość samodzielnego układania planu, niestacjonarni – pracownicy BOSu przypisują z góry studentów do grup zajęciowych.

Kiedy należy zapisać się na zajęcia z wychowania fizycznego?
Zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia rozpoczynają się w drugim semestrze i są prowadzone na tej stronie.
O terminie zapisów zostaniesz na pewno poinformowana/y mailowo przez pracowników BOSa.
Studenci studiów niestacjonarnych nie mają w planie zajęć z w-f.
W jaki dzień odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego?
Zajęcia odbywają się w jeden dzień wyznaczony przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) UAM. W semestrze letnim będzie to środa w godz. 12:30-17:00. Dodatkowo, w godzinach w-fowych nie będą prowadzone zajęcia na Wydziale.
Na jakie zajęcia z wychowania fizycznego mogę się zapisać?
Dla każdego Wydziału SWFiS przydziela wiele dyscyplin, na które mogą zapisywać się studenci. Dostępne są one pod tym linkiem.
Kiedy należy zapisać się na zajęcia z lektoratów?
Zajęcia z lektoratów dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia rozpoczynają się w drugim semestrze i są prowadzone na tej stronie.
Natomiast, w pierwszym semestrze odbywa się internetowy test diagnozujący, który wykaże Twój poziom z wybranego języka (np. angielski, niemiecki, itp.). Zostaniesz o nim poinformowana/y mailowo przez pracowników BOSu.
Mam certyfikat z języka angielskiego. Czy mogę zwolnić się z lektoratu?
Tak, mając jeden z respektowanych przez Szkołę Językową UAM certyfikatów można zaliczyć na jego podstawie lektorat języka angielskiego. Fakultatywnie można wykorzystać tzw. żetony językowe (4 semestry) na naukę innego języka oferowanego przez uczelnię. Szczegóły uczestnictwa w lektoracie, w tym listę akceptowanych certyfikatów, można znaleźć tutaj.
Jakie przedmioty będę mieć w pierwszym semestrze?
Siatki godzin dostępne są na stronie:
Studia I stopnia: KLIK!
Studia II stopnia: KLIK!
Wybierając odpowiednio kierunek studiów poznasz przedmioty, które będą realizowane podczas wszystkich semestrów.
Jakie dni będą dniami wolnymi od zajęć na Wydziale oraz kiedy rozpoczyna się sesja?
Rozkład roku akademickiego 2021/2022 dostępny jest tutaj.

Nauka zdalna

Czy zajęcia prowadzone w semestrze zimowym będą prowadzone w trybie zdalnym?
Obecnie czekamy za decyzją JM Rektor prof. Bogumiły Kaniewskiej.
Jakie aplikacje były używane do nauki zdalnej w roku akademickim 2020/2021?
Na Wydziale będą używane dwie aplikacje – Microsoft Teams i Moodle.
Microsoft Teams służy głównie do prowadzenia rozmów wideo, dodatkowo można w niej np. zamieszczać materiały do zajęć, sprawdzać obecność, korzystać ze wspólnej tablicy oraz przeprowadzać zaliczenia i egzaminy.
Platforma Moodle służy głównie do umieszczania materiałów do zajęć, przeprowadzania testów oraz zamieszczania rozwiązań zadań.
W jaki sposób mogę zalogować się do aplikacji MS Teams?
Logowanie odbywa się poprzez podanie jako login maila studenckiego, a jako hasła – hasła, które stosuje się do logowania na stronę rekrutacji oraz na konto USOSweb.
W jaki sposób mogę zalogować się do konta Moodle?
Logowanie odbywa się poprzez podanie jako login PESELu, a jako hasła – hasła, które stosuje się do logowania na stronę rekrutacji oraz na konto USOSweb. Moodle znajduje się tutaj.
Jak rozwiązać problemy techniczne?
Studentom oferowane jest wsparcie wydziałowego helpdesku. Więcej informacji o oferowanych usługach i pomocy znajdują się na stronie laboratoriów.
Czy muszę mieć kamerę i mikrofon?
Zgodnie z zarządzeniami wydanymi w sprawie nauki zdalnej, mikrofon i kamera mogą okazać się niezbędne. Poszczególne wymagania zależą od prowadzących konkretnych przedmiotów.
O czym warto pamiętać, na co uważać?
Zalecamy sporządzić listę loginów i haseł, ponieważ z czasem będzie ich naprawdę sporo. Warto też zapisać przedstawione przez prowadzących zasady zaliczenia przedmiotów, godziny ich konsultacji oraz ich adresy email.
Czy przysługują mi bezpłatne licencje na jakieś oprogramowanie?
Tak. Studenci naszego wydziału, zwłaszcza Informatyki, mogą korzystać z platformy Azure, na której znajduje się wiele bezpłatnych programów o dużej rzeczywistej wartości – jak choćby licencja na system Windows. Studenci mogą też zgłosić prośbę o licencję na produkty Jet Brains na stronie producenta.

Ważne dla studentów informatyki

Lista rzeczy, które warto przygotować przed studiami
– Laptop z Linuxem (w dowolnej wersji – ubuntu, debian), mikrofonem i kamerą
– Aplikacja MS Teams
– Aplikacja do C/C++ – CodeBlocks, Visual Studio, CLion
– Lista stron prowadzących (najlepiej z warunkami zaliczenia przedmiotu)
– Lista haseł i dostępów (najlepiej z krótką instrukcją obsługi, bo czasami można się pogubić)
– Konto Github (głównie po to, żeby się przedrzeć przez konfigurację)