Koło Naukowe StuDMat

Studenckie Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dydaktyki Matematyki

Opis
Koło Naukowe StuDMat powstało w kwietniu 2012 roku jako reakcja na potrzeby studentów, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje ponad program obowiązkowych zajęć bloku nauczycielskiego. Koło Naukowe StuDMat działa aktywnie na wielu płaszczyznach. Poznajemy konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, a także zgłębiamy temat pomocy dydaktycznych. Współpracujemy z Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM oraz poznańskimi szkołami w zakresie organizacji wydarzeń popularyzujących nauczanie matematyki i informatyki.
Kontakt mailowy
studmat@wmi.amu.edu.pl
Social media
Facebook: KLIK
Instagram: KLIK
YouTube: KLIK

Koło Naukowe Matematyków

Opis
Celem działania Koła Naukowego Matematyków jest przede wszystkim poszerzanie wiedzy matematycznej poza zakres materiału obowiązującego na studiach. Członkowie Koła przygotowują referaty i odczyty na tematy, które ich interesują oraz prezentują je pozostałym członkom. Od czasu do czasu rozwiązują też ciekawe zadania, przygotowując się do konkursów matematycznych. Oprócz tego, Koło Naukowe Matematyków organizuje wykłady popularyzatorskie dla studentów prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu. Członkowie Koła służą także pomocą innym studentom w zrozumieniu i przyswajaniu wiadomości ze studiów.
Kontakt mailowy
uam.knm@gmail.com
Strona internetowa
Social media
Facebook: KLIK

Jak założyć Koło Naukowe?

W związku z §122 Statutu UAM mogą powstawać organizacje studenckie (m.in. Koła Naukowe).

Kroki postępowania
  1. Wybranie opiekuna/opiekunki Koła.
  2. Przygotowanie statutu Koła (WZÓR).
  3. Uzyskanie aprobaty opiekuna/opiekunki Koła oraz Prodziekana/Dziekana WMiI.
  4. Akceptacja przygotowanego statutu Koła przez Biuro Radców Prawnych UAM.
  5. Złożenie wniosku do Prorektor ds. studenckich i kształcenia.